Expeditie Basisschool

Ouders en school

Hoe maak je de samenwerking gelijkwaardig?

 

Een jaar geleden vonden Kim Bogaerts en ik (Marlies Pulsford) elkaar op het schoolplein omdat wij een vergelijkbare frustratie deelden over het eenzijdige schooladvies. Ook vonden we de communicatie en samenwerking met school onvoldoende. Haal samen het beste in ons kind naar boven. Opvoeding en onderwijs zijn nou eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen en versterken zonder op elkaars stoel te zitten?

 

Als makers van onze kinderen kennen we onze kinderen nou eenmaal erg goed en brengen we het kind achter de leerling in beeld. In plaats van mopperen en roddelen zijn wij als ouders opgestaan om te helpen. Hoe gaan we samen, op een gelijkwaardige manier, een bijdrage leveren aan het welbevinden, de motivatie, het zelfvertrouwen en de talenten van kinderen? We gingen op onderzoek en hebben het antwoord: Expeditie Basisschool.

 

Ons onderwijsconcept: Expeditie Basisschool

Samenwerking met ouders is een van de doelen van het Nederlandse onderwijsbeleid. Maar vaak ontbreekt het nog aan instrumenten om hier structureel vorm aan te geven, anders dan door oudergesprekken en ouders die meehelpen met schoolactiviteiten. De uitdaging ligt in het samen vormgeven van de ideale leeromgeving; een expeditie naar de juiste ontwikkelroute voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Expeditie Basisschool wil ouders en scholen helpen en begeleiden in het stimuleren en optimaliseren van wederzijdse betrokkenheid. De ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op de school wordt bevorderd door een optimale driehoeksrelatie tussen school, kind en ouders. Leren draait niet meer primair om kennis, maar zeker ook om het ontwikkelen van talenten en wereldse vaardigheden als creativiteit, inlevingsvermogen, kritisch denken, nieuwsgierigheid en samenwerken.
Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samenwerking met ouders versterkt het Nederlandse onderwijs.

 

 

Leefbare gemeenschap

Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Hoe maak je samen een gezonde samenleving?
Vorm een leefbare gemeenschap. Samen met school, kinderen, ouders en ondersteunende partners op het gebied van gezondheid, sport, cultuur en techniek. Met onze laagdrempelige methodiek kan de leerkracht op een gestructureerde manier aan de slag met kinderen en ouders. Versterk elkaar in opvoeding en onderwijs. Met Expeditie Basisschool leren we elkaar echt kennen en begrijpen we elkaars taal beter. Per schooljaar vult iedereen een eigen paspoort in. Zo leren we over elkaars achtergrond, kennis, ervaring en talenten. Met onze methodiek geef je systematisch vorm aan de brede ontwikkeling van het kind, zonder dat dit veel extra inspanning vraagt van de betrokken docent. Oudergesprekken vanuit een dialoog met meer inhoud. En ouders en partners worden zo vanuit hun kennis en ervaring ingezet om praktijk- en leerondersteuning te bieden.

 

Hierbij een link naar ons eerste filmpje dat feitelijk onze aanleiding was om met deze expeditie te starten. Zie ook onze website voor meer informatie. Op onze Facebookpagina vind je actuele informatie. Like-en en delen van deze pagina mag natuurlijk!