Provincie Noord-Brabant

Online kennisplatform voor Duurzame verbindingen Moerdijk

Proeftuin Schoon bedrijventerrein Moerdijk

De provincie Noord-Brabant stimuleert duurzaamheid en innovatie met proeftuinen. Voor het slagen van zo’n experiment moeten belanghebbenden worden geïnformeerd, geïnspireerd en geactiveerd. In opdracht van de provincie heeft goodtotell in samenwerking met een webbouwer een compleet online kennisplatform ontwikkeld voor de omvangrijke proeftuin ‘Duurzame verbindingen Moerdijk’.

 

Duurzame verbindingen Moerdijk is een van de 6 proeftuinen van de provincie Noord-Brabant. Haven- en industrieterrein Moerdijk wil toonaangevend zijn als het om duurzaamheid gaat. Dit proeftuinproject is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterschap Brabantse Delta, Bedrijvenkring industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant.

 


Van concept, contentmarketing naar realisatie online kennisplatform

Het doel van de website is het online kennisplatform te zijn van relevante en actuele informatie en innovatie over duurzaam ondernemen. Met als insteek informeren, inspireren, participeren, verbinden en activeren. Met dit complete concept worden kennis en ervaringen op een toegankelijke plek gebundeld en geactualiseerd. Met als gewenst resultaat dat de website dient als inspiratiebron en voorbeeldfunctie voor het Nederlandse bedrijfsleven hoe een ambitie over duurzaamheid kan worden waargemaakt. De gebruikers van de website raken geïnspireerd en nemen contact op met de betrokken partijen.

 

Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen rondom het proeftuinproject Duurzame verbindingen Moerdijk is er ook een digitale nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief verschijnt circa zes maal per jaar. Dit is het vervolg op de eerder uitgebrachte papieren versie. Voor dit digitale vervolg is gekozen vanwege het duurzame karakter. goodtotell zorgde voor de ontwikkeling van het conceptplan, de contentmarketing van website en nieuwsbrief en had de regie over het totale project.

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn