Ontdekkend leren met Storytelling en Modelleren

Leiderschap en modellerenEen beginnende burgemeester moet stage lopen. Deze stelling poneerde bestuurskundige prof. dr. Arno Korsten gisteren bij de presentatie van het boek ”Onder burgemeesters” en het essay”Tien geboden voor burgemeesters”.

 

Goed leiderschap
En daar ben ik het volledig mee eens. De belangrijkste bron om het leiderschap te leren is ervaring. Leer van elkaars verhalen. Kijk af en luister naar aanwijzingen, hints, tips, trucs en piketpalen die voortkomen uit de dagelijkse praktijk. Leef je eigen levensverhaal en handel er naar. Een echte leider kent de kracht van zijn verhaal en heeft het vermogen zijn script aan te passen voor nieuwe mogelijkheden. Authenticiteit als basis voor succes.

 

Een burgemeester die een goed burgemeester wil zijn, moet zijn innerlijke huishouding op orde hebben. Hij moet geloofwaardig, authentiek en integer zijn, enthousiasme kunnen opwekken, moed tonen, proportioneel handelen, situationeel gevoel hebben. Het zijn belangrijke kwaliteiten, maar het is niet meer genoeg.

 

Een burgemeester moet zich voortdurend bezinnen op de vraag: hoe doe ik het? Dit boek helpt hem daarbij. Het belicht de menselijke kant van het burgemeesterschap. Op basis van interviews over cruciale momenten in het leven van burgemeesters en analyses van heroïsche perioden geven de auteurs adviezen over het vinden van oriëntatie en houvast.

 

Wil je ook meer in jouw kracht komen staan? Hulp nodig bij vangen en (door) vertellen van je eigen levensverhaal? Neem contact op met goodtotell.

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn