Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Klant- en energiegericht werken

Over het leren binden, boeien en activeren van klanten én partners

 

Nadat de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in juni 2014 de nieuwe sportvisie “Sportief Samen Verder” heeft vastgesteld, is de rol en opstelling van de medewerkers Afdeling Sport en Recreatie binnen deze gemeente van groot belang om met anderen invulling te geven aan deze sportvisie.

 

Uitdaging

De nieuwe Sportvisie geeft richting voor de komende jaren. Doel is om alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch en de omliggende kernen een laagdrempelig en betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe omgeving te bieden.De afdeling wil een zichtbare en voelbare bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in ’s-Hertogenbosch om zo samenwerking, verbreding en verbinding met en tussen partijen tot stand te brengen. De afdeling Sport en Recreatie wil graag gezien worden als inspirerend, ondersteunend en richtinggevend. Ze willen verder groeien en werken vanuit hun kernwaarden “Ruimte geven, Uitdagen, Meedoen, Ontmoeten en Resultaat halen”. De veranderende omgeving vraagt voortdurende aanpassing en ontwikkeling van de betrokken collega’s. Om hier gezamenlijk, maar ook toegesneden op ieders functie aan te werken, is ons gevraagd om met een uitdagend trainingsprogramma te komen waarin de volgende thema’s zijn verwerkt:

 

  • Het vergroten van klant- en energiegericht werken
  • Het stimuleren van proactief handelen
  • Het leren boeien, binden en activeren van klanten én partners
  • Het netwerken: wie zijn we, wat doen we en waarom doen we wat we doen
  • Het vertellen, delen en etaleren van onze successen

 

Aanbod: Workshops storyboarding, klantgericht werken, proactief handelen en storytelling

Samen met Huub van Mackelenbergh (Mackel&Bergh Training en Coaching) hebben we binnen vier maanden alle honderdtwintig medewerkers op een praktijkgerichte manier getraind. Met veel ruimte voor rollenspel, nabespreking en reflectie. Via de workshop Storyboarding hebben we eerst samen met het Management vorm gegeven aan het verhaal “Wat is klant- en energiegericht werken”. Vanuit dit strategische kader heeft elk management team lid zijn of haar persoonlijke verhaal verteld wat sporten en bewegen voor hun betekent en hoe ze zelf een zichtbare bijdrage gaan leveren aan het uitdragen van deze gezamenlijke sportvisie.

 

fotobeeld 1 gemeente den bosch

 

Resultaat

In negen groepen van vijftien personen zijn alle medewerkers aan de slag gegaan met drie verschillende trainingen. Te weten klant- en energiegericht werken, proactief handelen en storytelling. Met als resultaat dat tijdens een gezamenlijke afsluitende sessie de beste en meest inspirerende verhalen zijn verteld door de medewerkers zelf. Door deze uit iedere trainingsgroep,

zelf gekozen deelverhalen met elkaar te delen, werd de daadwerkelijke boodschap van de nieuwe sportvisie op een herkenbare, heldere en enthousiaste manier overgebracht. Zo leerden alle medewerkers om de gezamenlijke ambitie te verbinden met hun persoonlijke streven. Hierdoor voelden zij zich betrokken en begrepen. En is samen werken nu ook samenwerken geworden.

 

Reactie klant

“Genoten van de oprechte verhalen van onze medewerkers. Stuk voor stuk prachtige, rake en herkenbare ervaringen en anekdotes die onze mensen dagelijks helpen om uit te stralen dat sport en bewegen leuk en goed is voor iedereen. Zonder de bevlogenheid van Marlies was ons dit niet gelukt.”

Corniel Groenen, Afdelingshoofd Sport & Recreatie gemeente ’s-Hertogenbosch

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn