Avero Achmea

Ruimtemakers realiseren een speelveld aan kansen voor kansrijke ondernemers

 

Over faciliteren en observeren zonder te oordelen.

 

Organisaties die alleen naar hun winst- en verliescijfers kijken en daarop acteren, laten een schat aan kennis liggen. Kennis over wat hun risico’s zijn en hoe ze die omzetten in kansen. De gecertificeerde leergang ‘De Ruimtemakers’ van Avéro Achmea leidt adviseurs op om die ‘schat’ te ontdekken.

 

Uitdaging

De Ruimtemakers zijn risicoadviseurs die ondernemers helpen kansen te benutten en gecalculeerde risico’s te nemen. Dit zorgt voor zekerheid en een speelveld aan kansen. Gedurende de leergang van de Ruimtemakers verandert de rol van de betrokken intermediair van verkoper van verzekeringen naar consultant op het gebied van risicomanagement. Dit betekent echt een andere manier van werken en communiceren.

 

Aanbod

In plaats van zenden en overtuigen, dienen ze de dialoog aan te gaan met de klant. Schets gezamenlijk het puntje aan de horizon waar je als ondernemer naar toe wilt groeien. Wat is onze gezamenlijke maatschappelijke uitdaging? De behoefte is ontstaan om de kernboodschap met behulp van praktische, inspirerende en tot de verbeelding sprekende verhalen uit te dragen.

 

goodtotell reikt de deelnemers aan de leergang, tijdens de eendaagse workshop Storytelling, tools uit om de eigen geformuleerde kernboodschap op een boeiende en overtuigende manier op te bouwen en te vertellen.

Binnen de tweejaarlijks terugkerende leergang vormt onze workshop Storytelling een relevant onderdeel: “Wat is je eigen verhaal en hoe breng je de passie in je positionering?”

 

Resultaat

De workshop begint altijd met het persoonlijke verhaal van een ervaren Ruimtemaker waarin hij de deelnemers inspireert en motiveert over het gezamenlijke streven. De deelnemers vertellen terug wat ze gehoord en gezien hebben. Ook vertellen ze terug wat ze mogelijk nog missen en nodig hebben voor hun eigen verhalen. Onder onze begeleiding gaan de deelnemers aan de slag met het startpunt van hun eigen verhaal. Zodra dit startpunt duidelijk is, krijgen ze uitgelegd wat een verhaal een goed verhaal maakt. Aan de hand hiervan krijgen ze de tijd om (opnieuw) aan hun verhaal te werken. Na de lunch proberen de deelnemers hun verhaal uit en geven we elkaar gerichte feedback. Telkens opnieuw een intensieve, maar productieve dag met doeltreffende verhalen én een groter gevoel van verbondenheid als eindresultaat.

 

 

Reactie klant

“Marlies weet altijd op een indrukwekkende manier de deelnemers mee te nemen in het verhaal. Van bewust onbekwaam in de ochtend tot onbewust bekwaam aan het einde van de dag.”
Wopke De Jong MBA
Business Development Manager at Avéro Achmea

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn