Trots bestuurslid Stichting Bijna-baantjes

Bijna-baantjes is een stichting met als doel om jongeren met een beperking buiten schooltijd ervaringen te bieden op de werkvloer. Zodat zij de kans krijgen om hun toekomstdroom te ontdekken en talenten te ontwikkelen in een bedrijf (organisatie). Zo ontstaat er beweging in de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren. Sinds einde 2018 ben ik een heel trots bestuurslid van Stichting Bijna-baantjes. Vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van communicatie en onderwijs help ik mee om de groeiambitie van deze bijzondere stichting waar te maken. Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Wij geloven dat ieder mens waardevol is en iets kan betekenen voor de ander.

 

Inclusie, talentontwikkeling en participatie

Een Bijna-baan helpt jongeren hun wereld te vergroten. Door werkervaring worden talenten ontwikkeld en zijn ze zich meer bewust van hun persoonlijke kracht. De eigen regie en de motivatie zijn de motors van het traject waarin jongeren zelf het tempo bepalen. Wij hebben een unieke aanpak en richten ons op jongeren tussen de 14 en 18 jaar. We luisteren aandachtig, stellen ons dienstbaar op, denken in mogelijkheden waardoor we altijd creatieve oplossingen bieden. Onze diensten creëren we door goed werk te leveren.

 

Wij willen dat iedereen trots is. Een trotse bijnabaner, trotse ouders en een trotse werkgever. En daarom is het belangrijk dat niet wij het tempo bepalen. We zorgen er voor dat de jongere de tijd krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen. We gaan er voor dat de bijnabaner werkt in het bedrijfsleven en voor serieus wordt aangezien. Ze krijgen waardering van collega’s. Dit geeft erkenning en het gevoel ergens bij te horen. Alle besluiten worden genomen om een gevoel van trots en eigenwaarde te creëren. Zoals bijvoorbeeld de keuze om zelf naar het werk te fietsen. Het is aan ons om samen met de jongeren de mogelijkheden af te tasten. Er voor te zorgen dat niemand overvraagd of ondervraagd wordt waardoor het leuk blijft.

 

Onze missie

Wij leveren een bijdrage aan het Nationaal Bruto Geluk. Met onze Bijna-baan bieden we kansen buiten de gebaande paden die al uitgestippeld zijn. Dit doen wij door jongeren buiten schooltijd 1,5 tot 4 uur vrijwilligerswerk aan te reiken. En dat op een plek waar hun hart sneller van gaat kloppen. We leveren heel veel wat helaas niet te meten is in maatstaven. We zetten deze jongeren in hun kracht door ze meer mogelijkheden te laten ervaren. Zodat ze ontdekken waar ze blij van worden. Dit doen we door ons netwerk in te zetten. Het gaat hier om het belang van deze jongeren en de positie die ze in onze maatschappij vertegenwoordigen. Ik werk samen met een bijzonder fijn team. Daarom ben ik er trots op bestuurslid te zijn van de stichting Bijna-baantjes.

 

 

bijnabaantjes

 

 

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn