Nieuwe website Informed Group

De ontwikkelde positioneringstrategie van Informed Group is vertaald naar een nieuwe website. Vandaag hebben we hier via diverse sociale mediakanalen aandacht aan besteed.

 

De website is een perfecte weerspiegeling van wie ze zijn, wat ze doen en waar het hen om gaat. We hebben structuur aangebracht in hun expertise en oplossingen. Met tot de verbeeldingsprekende klantverhalen en actualiteiten. De content legt uit waarom Informed Group bijdraagt aan de digitale transformatie om in te werken, leren, leven en beleven. Mooi en bijzonder project. Leuke klant. Kimmic concept & design droeg bij aan de verfrissende vormgeving.

goodtotell heeft hierbij haar kennis van strategie, storytelling en communicatie toegepast.

Nieuwe website Informed Group

Nieuwe website Informed Group

Nieuwe website Informed Group

Marlies Pulsford

Marlies helpt organisaties, leiders en teams bij het vinden van hun DNA, geeft richting aan strategie en communicatie en versterkt hiermee de persoonlijkheid, de positionering en het toekomstperspectief van een bedrijf, product of dienst. Dit zorgt voor een sterk merk, een robuuste reputatie en bezielde stakeholders.

Facebook
Twitter
LinkedIn